СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТ на Министерството на Здравеопазването.

DocMZkoreg

СТАНОВИЩЕ на Националния Център по Физикално лечение и Рехабилитация.

DocNCFLR1 DocNCFLR2koreg

ПРОТОКОЛ на Министерството на Здравеопазването – Национален център по опазване на общественото здраве.

                   SertifEsculab3        SertifEsculab4 SertifEsculab5 SertifEsculab6koreg

ПАТЕНТ на Германското Патентно Ведомство.

 

ССМ технологията – единствената призната технология за гражданско поребление с доказан лечебен и профилактичен ефект без вредно въздействие и опасност от предозиране.