Отказ от закупена стока

claimПотребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

За да упражни правото си на отказ, потребителят следва да уведоми mercator-g.com (Меркатор) за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:
___________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр, единствено, ако желаете да се откажете от договора)

До „МЕРКАТОР Г“ ЕООД
гр. Варна 9000, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 106, вх. А, ет. 13, ап. 43
email: mercator1@abv.bg
website: www.mercator-g.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….
– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………….
– Адрес на потребителя/ите …………………………………………………………………………….
– Подпис на потребителя/ите …………………………………………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата ………………………………………………………………….

* Ненужното се зачертава.

___________________________________________________

За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителя да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай, че потребителя се откаже от договора, Меркатор ще възстанови всички плащания, които е получил, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира Меркатор за неговото решение за отказ от договора.

Меркатор има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на Меркатор стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал Меркатор за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Меркатор преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката. Връщането на стоката, след съгласуване с Меркатор се извършва с куриерската фирма, с която е доставена.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Меркатор запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.
Правото на отказ от договора за продажба от разстояние в 14-дневен срок не се прилага за продукти, които не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
Съгласно ЗЗП, търговецът не възстановява заплатена сума за използван или изпробван продукт, с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране.