Информация за лични лекари.

peremoga-foto-03

Уважаеми колеги,
Бихме желали да ви предложим още един, допълнителен метод към лечението на Вашите пациенти – магнитотерапия чрез ССМ магнитни продукти Меркатор. Магнитотерапията е колкото древен, толкова и съвременен начин за лечение. В медицината ние използваме магнитни уреди, както във физиотерапевтичните кабинети, така и при ядрено–магнитния резонанс. Тези уреди създават променливи електромагнитни полета, тъй като са индуцирани по електрически път, с много висок интензитет. При ЯМР този интензитет достига до 10 000 Гауса. За разлика от тях, магнитната постелка създава постоянно статично магнитно поле с интензитет близък до магнитния интензитет на Земята.
Когато това магнитно поле бъде приложено на пациента, то ще прояви своя ефект първо върху двежещите се тъкани – кръв и лимфа. Счита се, че магнитното поле действа неутрализиращо на заредените частици, позволявайки увеличен приток, без да се променя диаметъра на кръвоносния съд. Това ще доведе до увеличаване на кръвообращението в даден участък, което ще бъде последвано от подобрена перфузия и оксигенация на тъканно и клетъчно ниво и оттам на подобрен метаболизъм. Клинически това ще бъде усетено от Вашия пациент като затопляне на дадения участък, последвано от намаляване на болковия синдром и ускорено възстановяване на наранената тъкан. За да се прояви този ефект на магнитното поле, то трябва да бъде ориентирано перпендикулярно на кръвоносните съдове. Но както знаем, в човешкото тяло няма изцяло прави кръвоносни съдове. Затова лекари и физици са разработили съвместно технологията ССМ (концентрично кръгово намагнетизиране), която е приложена в предлаганите оригинални магнитни продукти Меркатор. Тази технология позволява всеки съд да попадне под магнитно поле с еднакъв интензитет. Всичко това води до извода, че магнитната постелка със статично магнитно поле е особено подходяща при:

  • Мускулни навяхвания и изкълчвания
  • Заболявания на опорно-двигателния апарат – раменно-шийни заболявания, тенис–лакет, процеси, засягащи лумбалната област.
  • Варикозни вени
  • Недостатъчно подкожно кръвообращение
  • Фантомен синдром
  • Нарушения във визуса – повлиява ресничестият мускул на окото, отговорен за фокусирането на лещата, оттам и на процеса на акомодация.

Д-р Йордан Христов
Консултант по магнитотерапия